دریا بعد از حادثه نفتکش سانچی (عکس)

تسنیم- پس از گذشت ساعتها از غرق شدن نفتکش ایرانی، شعله هایی با بلندی 30 تا 40 متر در محل دیده می شد؛ اما بامداد امروز شعله های آتش نیز خاموش شد و هیچ اثری از نفتکش باقی نماند.

دریا بعد از حادثه نفتکش سانچی (عکس)