دولت فیلیپین مانع از فعالیت رسانه های منتقد می شود

دولت فیلیپین پس ازتهدید رسانه های منتقد ، اقدام به لغو مجوز فعالیت یکی از بزرگترین شبکه های خبری منتقد برنامه مقابله با مواد مخدر رئیس جمهوری دوترته با عنوان 'راپلر' کرد.

به گزارش ایرنا پیشتر رودریگو دوترته رئیس جمهوری این کشور تهدید کرده بود اجازه فعالیت رسانه های منتقد دولت را نمی دهد.

شبکه خبری راپلر در سال 2012 فعالیت خود را آغاز کرد و پس از روی کار آمدن دوترته در این کشور ، سیاست مقابله با مواد مخدر رئیس جمهوری را که براساس آمار رسمی تاکنون بیش از 4 هزار قربانی به جای گذاشته به طور مستمر مورد انتقاد خبری قرار داده بود.

به گزارش شبکه خبر آسیا، کمیسیون 'امنیت و تبادل فیلیپین ' وابسته به دولت این کشورعصر روز گذشته اعلام کردکه مجوز فعالیت این بنگاه خبری را به دلیل نقض مفاد قانون اساسی در مورد مالکیت رسانه ها در فیلیپین، لغو کرده است.

طبق قانون ذکر شده، مالکیت رسانه ها درفلیپین باید در اختیار اتباع این کشور باشد.

راپلر نیز با انعکاس حکم این کمیسیون در تارنمای خود ، از این اقدام به عنوان دورزدن قانون اساسی و فریب افکار عمومی نام برد.

'چای هوفلنا' مدیر اجرایی راپلر اعلام کرد که این شبکه خبری درخواست تجدید نظر در مورد این حکم را ارائه خواهد کرد تا 15 روز دیگر این موضوع دربررسی نهایی مورد توجه قرار گیرد.

این شبکه خبری همچنین با صدوربیانیه ای ممنوعیت فعالیت راپلر توسط دولت را ضربه دیگری بر آزادی مطبوعات در فیلیپین دانست و اعلام کرد: این اقدام یک کودتا علیه فعالیت های خبری این شرکت پس از ازار و اذیت های اعمال شده از سال 2016 تاکنون بوده است.

دولت فیلیپین اعلام کرده که برخی اسناد مالی راپلر نشان می دهد که این شبکه خبری بخشی از فعالیت های خود را به شرکت های خارجی واگذار کرده است.

دوترته سال گذشته در سخنانی در کنگره این کشور وعده داد که اجازه نخواهد داد آمریکایی ها مالکیت راپلر را برعهده داشته باشند.

طبق این گزارش،رئیس جمهوری فیلیپین در ماه مارس 2017 دوشبکه خبری' ای بی سی - سی بی ان و دیلی اینکوایرر' این کشور را نیز که از منتقدان سیاست های وی بودند ،' پسران شریر ' نام برد و به آنها در مورد انتقاد از برنامه مقابله با مواد مخدر هشدار داد.

وی گفت من آنها را تهدیدنمی کنم اما یک روز دراقدامات خود گرفتار خواهند شد.

چهار ماه بعد مسئولان دیلی اینکوایرر اعلام به قصد فروش این شبکه خبری کردند که یکی از حامیان انتخاباتی دوترته در سال 2016 اعلام کرد که قصد دارد این شرکت را خریداری کند.

سال گذشته دوترته این دو شبکه خبری را تهدید کرد که درخواست انها را برای فعالیت مجدد رد خواهد کرد.

گروه نظارتی اتحادیه ملی خبرنگاران فیلیپین نیز حکم لغو شبکه خبری راپلر را محکوم کرد و در بیانیه ای این اقدام را حمله به آزادی مطبوعات این کشور دانست.

اتحادیه اروپا و برخی کشورهای غربی پیشتر با صدوربیانیه های جداگانه ای برنامه مقابله با مواد مخدر دوترته را که براساس آمار غیررسمی تا 8 هزار نفر قربانی داشته است مورد انتقاد قرار شدید قرار داده اند.