ترکیب اولیه نمایندگان بازدیدکننده از اوین تعیین شد

رییس کمیسیون قضایی مجلس از تعیین ترکیب اولیه نمایندگان بازدیدکننده از زندان اوین خبر داد.

الهیار ملکشاهی به شرق گفت: اینجانب به عنوان رییس هیات بازدید کننده و رییس کمیسیون قضایی، به همراه محمدکاظمی (نایب رییس کمیسیون قضایی)، محمد دهقانی و محمد جواد فتحی (عضو کمیسیون قضایی)، عبدالکریم حسین‌زاده (نایب رییس کمیسیون امید ) و محمدعلی وکیلی (عضو هیات رییسه مجلس) یکشنبه آینده از زندان اوین بازدید خواهیم کرد.

به گفته وی، علاوه بر این افراد دوتا سه نفر هم از کمیسیون امنیت ملی به هیات اضافه خواهند شد.