صالحی‌امیری: کمیته المپیک با وزارت ورزش در تعامل کامل است؛ همه ما سوار بر یک قطار هستیم

رئیس کمیته ملی المپیک گفت: برای تامین منابع مالی ورزش نیازمند یک ساز و کار جدید برای کمک به وزیر ورزش هستیم و کمیته ملی المپیک در این زمینه و سایر موارد با وزارت ورزش در تعامل کامل است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید رضا صالحی‌امیری در حضور وزیر ورزش و جوانان و در جمع روسای فدراسیون‌های ورزشی اظهار داشت: حضور سلطانی‌فر در مجموعه ورزش کشور یک فرصت است. به نظرم ورزش بهترین راه و ابزار تولید نشاط و شادی در جامعه است و روسای فدراسیو‌ن‌های ورزشی باید به سمت اجتماعی‌سازی ورزش بروند.

وی افزود: برای تامین منابع مالی ورزش نیازمند یک ساز و کار جدید برای کمک به وزیر هستیم و کمیته ملی المپیک در این زمینه و سایر موارد با وزارت ورزش و جوانان در تعامل کامل است.

رئیس کمیته ملی المپیک گفت: معتقدم همه ما سوار بر یک قطار هستیم و به هیچ عنوان نباید در ورزش کشور کار موازی صورت بگیرد. وظیفه ما شتاب دادن به انجام بهینه ماموریت‌های ورزش و دستگاه متولی است.