خنثی شدن طرح تروریستی القاعده در عربستان

منابعی در عربستان از خنثی شدن طرح‌ تروریستی القاعده در جنوب این کشور خبر دادند.

به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه عربستانی "عکاظ"، نیروهای امنیتی ویژه مبارزه با تروریسم یک طرح‌ ترورستی القاعده را که در جنوب این کشور طرح‌ریزی کرده بود، خنثی کردند.

طبق نوشته این روزنامه عربستانی، عوامل انتحاری می‌خواستند خود را در میان افسران وزارت کشور عربستان در یکی از گذرگاه‌های یمنی منفجر کنند.

روزنامه مذکور همچنین نوشت: مقامات ویژه موفق شدند که طرح دو عامل انتحاری را خنثی کنند. آنها قصد داشتند به بهانه تسلیم شدن و ارائه اطلاعات مهم از گروهک‌های تروریستی خود را در میان افسران امنیتی منفجر کنند.