عیادت نماینده مجلس از سهیلا جورکش قربانی اسید پاشی - اصفهان (عکس)