فرامرز قریبیان و همسرش در یک رستوران (عکس)

 فرامرز قریبیان و همسرش در یک رستوران (عکس)

منبع: بهداشت نیوز