قطع برق مترو و سرگردانی مسافران در پل‌فردیس (عکس)

 قطع برق مترو و سرگردانی مسافران در پل‌فردیس (عکس)

منبع: مشرق