فیل بازیگوش مرزهای چین و لائوس را درنوردید (فیلم)
{$sepehr_media_718026_640_480}