ریزش کوه در جاده هراز (عکس)

 ریزش کوه در جاده هراز (عکس)

منبع: مشرق