نقد عملکرد مدیریت بحران برف در برنامه نود (فیلم)
{$sepehr_media_718438_640_480}