عذرخواهی استاندار اصفهان به‌خاطر رفتار فرماندار گلپایگان با یک خبرنگار

محسن مهرعلیزاده، استاندار اصفهان بابت رفتار فرماندار گلپایگان با یک خبرنگار عذرخواهی کرد.

عذرخواهی استاندار اصفهان به‌خاطر رفتار فرماندار گلپایگان با یک خبرنگار