انتصاب نخستین بخشدار زن در آذربایجان شرقی

با حکم استاندار آذربایجان شرقی نخستین بانوی بخشدار، امروز به عنوان بخشدار مرکزی شبستر منصوب شد.

به گزارش تسنیم، مجید خدابخش استاندار آذربایجان شرقی در حکمی مینا گلی پور را به نخستین بانوی بخشدار استان، به عنوان بخشدار مرکزی شبستر منصوب کرد.

مینا گلی پور که امروز به عنوان بخشدار مرکزی شبستر انتخاب شد فرزند شهید و فارغ التحصیل رشته کارشناسی ارشد حقوق است.