پنتاگون: ایران سامانه‌های پدافند موشکی اِس ۳۰۰ را عملیاتی کرده

وزارت دفاع آمریکا از عملیاتی کردن سامانه‌ های پدافند دفاع موشکی «اِس ۳۰۰» در ایران خبر داد.

به گزارش مهر، آژانس اطلاعات دفاعی پنتاگون امروز چهارشنبه اعلام کرد: ایران پس از دریافت، استقرار و آزمایش سامانه‌ های دفاع موشکی «اِس ۳۰۰»، آنها را عملیاتی کرده و این موضوع مقامات امنیتی در آمریکا و اسرائیل را به شدت نگران کرده است؛ چرا که تهران با چنین اقدامی به ارتقای توانمندی های خود دست یافته است.