تجمع مردم انگلیس در مخالفت با سفر محمد بن سلمان به لندن (عکس)

منبع: ایرنا