دیدار کی روش با بازیکنان پرسپولیس در فرودگاه امام خمینی پیش از سفر سرخپوشان به امارات (عکس)

دیدار کی روش با بازیکنان پرسپولیس در فرودگاه امام خمینی پیش از سفر سرخپوشان به امارات