گشتی در نمایشگاه لوور در تهران با ۵۶ شاهکار هنری جهان (فیلم)