پشت صحنه اولین تولد ساخته علی عطشانی، توليد مشترك ايران و هاليوود (فیلم)