جشنواره «جهله نگاری» در بندرعباس (عکس)

منبع: ایرنا