سازمان میراث فرهنگی: تبدیل مدارس به اقامتگاه مسافران نوروزی ممنوع

رییس سازمان میراث فرهنگی درباره ممنوعیت اسکان غیر فرهنگیان در مدارس توضیح داد.

به گزارش میزان، علی اصغر مونسان در جمع خبرنگاران گفت: در جایی که نیاز به استفاده از مدارس برای اسکان مسافر وجود داشته باشد و امکانات نیز فراهم باشد، اگر استاندار و ستاد سفر این را تشخیص دهند، می توانند اجازه استفاده از مدارس برای اسکان غیر فرهنگیان را صادر کنند.

وی افزود: اما به طور عام در سراسر کشور تبدیل مدارس به محل اقامت برای غیر فرهنگیان ممنوع است.

رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری درباره اقامتگاه بوم گردی گفت: بوم گردی مشکلی برای هتل ها ایجاد نکرده و اقامتگاه ها به طور عمده در مسیرهای روستایی و جاهایی قرار دارند که کمبود اقامت داریم و کمبودهای ما را جبران می کند.

وی گفت: تشخیص ما نیست که اقامتگاه ها مشکلی برای هتل ها ایجاد کرده و تشکل هتل ها می داند که مخاطبان اقامتگاه ها، مخاطب هتل نیستند و در صورت نبودن اقامتگاه از هتل استفاده نمی کنند.