دیدار سیدعلی خمینی با آیت الله باقری کنی (فیلم)
{$sepehr_media_738637_400_300}