وحشت مردم از آتش سوزی ترانس برق در نمایشگاه عیدانه گچساران (فیلم)