بازداشت 10 ماهیگیر فلسطینی توسط اسرائیل

نظامیان اسرائیل 10 ماهیگیر فلسطینی را در آب های مقابل استان رفح در جنوب نوار غزه دستگیر کردند.

رسانه های فلسطینی روز دوشنبه به نقل از رئیس اتحادیه ماهیگیران رفح اعلام کردند که قایق های اسرائیل به یک لنج و دو قایق ماهیگیران فلسطینی حمله کردند.

جمال بصله' افزود: با وجود اینکه این قایق ها در مسافت 6 مایلی ساحل رفح درحال صید بودند ولی مورد حمله نظامیان صهیونیست قرارگرفتند و 10 ماهیگیر فلسطینی دستگیر شدند.