تخریب ساختمان دو طبقه در خیابان مرتضوی (عکس)

تخریب ساختمان دو طبقه در خیابان مرتضوی (عکس)

منبع: افکارنیوز