مراسم هفتادمین سالگرد روابط ایران و پاکستان (عکس)

منبع: تسنیم