تحویل ۲۰۰ دستگاه خودروی تجاری سایپا دیزل به مشتریان (عکس)

منبع: میزان