مصدومان چهارشنبه سوری - بیمارستان چشم فارابی (عکس)

منبع: باشگاه خبرنگاران