معرفی سفیر جدید انگلیس در تهران

وزارت خارجه انگلیس روز چهارشنبه اعلام کرد راب ماکر به عنوان سفیر جدید انگلیس در تهران منصوب شده است.

به گزارش ایرنا، ماکر از ماه آوریل آینده جانشین نیکلاس هاپتون خواهد شد.