چندبار به سفارت ایران در انگلستان حمله شده است؟ (اینفوگرافیک)

اعتماد آنلاین- تا به حال دو بار به سفارت ایران در لندن حمله شده است. اولین حمله که منجر به گروگانگیری 26 نفر شد، در تاریخ 10 اردیبهشت 1359 رخ داد. حمله دوم در اسفندماه سال جاری بود که حمله‌کنندگان به بالکن سفارت رفته و پرچم گروه خود را آویزان کردند.

چندبار به سفارت ایران در انگلستان حمله شده است؟ (اینفوگرافیک)