آتش گرفتن کامیون حامل گاز فندک در مسیر بندرعباس (فیلم)