رئيس پيشين سيا: ترامپ به زباله دان تاریخ خواهد پیوست

رئيس پيشين سيا: هنگامي که ترامپ به دنبال اعمالي چون عوام فريبي رسوا شود، در زباله دان تاريخ دفن خواهد شد.

به گزارش خبرگزاري صدا و سيما؛ رئيس پيشين سازمان جاسوسي آمريکا سيا در پيامي توئيتري نوشت: هنگامي که گستره رشوه خواري، پستي و فرومايگي اخلاقي و فساد سياسي دونالد ترامپ کامل آشکار شود او همچون عوام فريبي رسوا شده در زباله دان تاريخ دفن خواهد شد.

جان برنان، رئيس پيشين سازمان سيا اين پيام را پس از آن منتشر کرد که رئيس جمهور آمريکا، اندرو مک کيب، معاون اف بي آي، پليس آمريکا را دو روز پيش از بازنشستگي اخراج کرد. معاون پيشين اف بي آي گفت، اخراجش به عنوان بخشي از جنگ جاري بين دولت ترامپ و اف بي آي و بررسي از پرونده ي تباني ترامپ با روسيه اتفاق افتاده است.

مک کيب روز جمعه تنها دو روز مانده به بازنشسته شدن از کار برکنار شد. وزارت دادگستري اعلام کرد مک کيب درباره نقش خود در بررسي از ماجراي پيام هاي الکترونيکي هيلاري کلينتون، مقام هاي مسئول را گمراه کرده و اطلاعات به رسانه ها درز داده است.

ترامپ پس از برکناري مک کيب در پيامي توئيتري نوشت: اخراج اندرو مک کيب روز بزرگي براي زنان و مردان سخت کوش اف بي آي و روز بزرگي براي دموکراسي به شمار مي آيد. جيمز کومي مقدس نما رئيسش بود و مک کيب را همچون موم در دستان خود داشت. او همه چيز را درباره دروغ پردازي و فسادي که در رده هاي عالي اف بي آي در جريان است مي دانست.

جان برنان، رئيس پيشين سازمان اطلاعات مرکزي آمريکا سيا در پاسخ به اقدام ترامپ در پيامي توئيتري نوشت: هنگامي که گستره ي کامل رشوه خواري، پستي و فرومايگي اخلاقي، و فساد سياسي تو آشکار شود، همچون عوام فريبي رسوا شده به همان جايي که حق توست يعني زباله دان تاريخ خواهي پيوست. شايد اندي مک کيب را سپر بلا قرار داده باشي، اما نمي تواني آمريکا را نابود کني ... آمريکا در برابر تو به پيروزي خواهد رسيد.