بارش برف در آستانه بهار - آذربایجان شرقی (عکس)

منبع: ایسنا