مسئولیت مردم در تعطیلات نوروزی و "روز طبیعت" (سفرهای مسئولانه)

عصرایران؛ حسین عبیری گلپایگانی - چند روز دیگر، سال نو جدید از راه خواهد رسید و سفرهای نوروز هم شروع خواهد شد از طرفی هر ساله در آغاز فصل بهار به علت زنده شدن دو باره طبیعت ، بخش وسیعی از سفرهای نوروزی مردم سراسر کشورمان در ایام تعطیلات نوروزی رفتن به طبیعت و گردشگری در طبیعت می باشد که ادامه تعطیلات نوروزی نیز به "روز طبیعت" ختم خواهد شد یادش بخیر قدیمی ها به جای "روز طبیعت" از کلمه سیزده بدر استفاده می کردند.

سفر،طبیعت،گردشگری ، مسافران نوروزی ،ماهی سفره هفت سین،زباله های رها شده در طبیعت، سبزه های شب عید ، سیزده بدر،روزطبیعت ،شکستن شاخه و برگ درختان، تخریب آثار باستانی و طبیعی و غیره ... اینها کلماتی هستند که چند سالی است با آغاز سال نو ذهن همه دوستداران و فعالان محیط زیست ، منابع طبیعی و میراث فرهنگی را به خود مشغول کرده است.

راستی در هنگام سفر به طبیعت ، رفتارهای ما انسانها با طبیعت و محیط زیست چگونه است؟آیا در حال حاضر رفتارهای همه ما ایرانیان با طبیعت و محیط زیست رفتارهای آگاهانه و یا مسئولانه است؟

یک توصیه جدی فعالان محیط زیست برای سفر به طبیعت

چند سالی است که فعالان محیط زیست یک شعار و یا توصیه جدی به استفاده کنندگان از طبیعت ، منابع طبیعی و محیط زیستی دارند که این توصیه به یک شعار تبدیل شده است که عبارت از:

"هنگام ورود و استفاده از طبیعت و محیط زیست نباید از خود هیچ چیزی به جا بگذاریم جز رد پا و هنگام خروج از طبیعت و محیط زیست نیز نباید چیزی با خود همراه بیاوریم جز عکسهای گرفته شده".

فعالان محیط زیست اعتقاد دارند که اگر رفتارهای انسانها امروزی در طبیعت و محیط زیست ، رفتارهای مسئولانه باشد این رفتارها می تواند باعث پایداری و ماندگاری طبیعت و محیط زیست بشود که این پایداری و ماندگاری طبیعت و محیط زیست هم برای نسل حاضر و هم برای نسلهای آینده بسیار مهم خواهد بود. شاید این پایداری و ماندگاری طبیعت و محیط زیست بزرگترین هدیه نسل حاضر به نسلهای آینده خواهد بود.این هدیه می تواند ارث و میراث جاودانه برای نسلهای آینده باشد. همانطوریکه نیاکان و پدران ما این ارث و میراث را سالم به ما تحویل دادند نسل ما هم باید امانتدار خوبی باشند چون که خداوند سبحان امانت داران را دوست دارد.

ولی شواهد حاکم در طبیعت سراسر کشور عزیزمان ایران گواه بر این دارد که بعضی از هموطنان ما در طبیعت و محیط زیست رفتارهای مناسبی ندارند و شواهد این ادعا از وجود ردهای بسیار زیادی که ما اتسانها در طبیعت از خود به جا گذشته ایم.