بازار سرپل ذهاب در آستانه سال نو (عکس)

منبع: تسنیم