8زخمی در حادثه خارج شدن صندلی بالابر پیست اسکی گرجستان (فیلم)