روحانی: با پارازیت نمی‌توان سخنان مردم را نشنیده گرفت (فیلم)