کودکان در مناطق زلزله زده - کرمانشاه (عکس)

منبع: تسنیم