طبیعت نهاوند استان همدان (عکس)

نهاوند شهري است در غرب ايران. اين شهر در جنوب شرقي استان همدان قرار گرفته و مرکز شهرستان نهاوند است. نهاوند از شهرهاي تاريخي ايران است و نام آن به دفعات در منابع تاريخي ذکر شده‌است. به هنگام حمله اعراب به ايران، آخرين نبرد سپاهيان ايران و اعراب در نهاوند اتفاق افتاد.