"دبی مال" بزرگترین فروشگاه جهان در کشور امارات (عکس)

منبع: ایلنا