حضور هوادار خانم در بازی پرسپولیس و پدیده (+عکس)

حضور یک هوادار خانم بین تماشاگران بازی پرسپولیس و پدیده مشهد با تشویق همراه شد.

به گزارش ایلنا، بازی خارج از خانه پرسپولیس با پدیده مشهد یک بار دیگر حضور بانوان در ورزشگاه‌ها را به دنبال داشت. یک هوادار خانم با لباس پسرانه وارد ورزشگاه ثامن شد و در جایگاه هواداران پرسپولیسی حضور دارد.

تماشاگران حاضر در سکوهای مجاور با آگاهی از این رویداد به تشویق او پرداختند و از این اتفاق متعجب شدند.

حضور هوادار خانم در بازی پرسپولیس و پدیده (+عکس)