قیمت بلیت مترو حومه به تهران 1000 تومان شد

در صحن علنی شورای شهر تهران قیمت بلیت متروی حومه به تهران ۱۰۰۰ تومان مصوب شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، در پنجاه و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران اعتراض فرمانداری مبنی بر افزایش کرایه 1500 تومانی متروی حومه به تهران مورد بررسی قرار گرفت.

محمد علیخانی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران درباره این اعتراض گفت: پیرو مصوبه‌ای که شورای شهر تهران داشته قیمت بلیت متروی حومه به تهران از 800 به 1500 تومان افزایش یافت که فرمانداری با این موضوع مخالفت کرده است.

وی افزود: کمیسیون عمران و حمل و نقل این موضوع را مورد بررسی قرار داد و قرار شد قیمت بلیت تک سفره حومه به تهران به 1000 تومان کاهش یابد.

به گزارش خبرگزاری فارس، نهایتاً با 15 رأی موافق و 5 رأی مخالف قیمت بلیت متروی حومه به تهران 1000 تومان مصوب شد.