ویشکا آسایش و همسرش دیشب در یک مراسم (عکس)

ویشکا آسایش و همسرش دیشب در یک مراسم (عکس)

منبع: بهداشت نیوز