رونمایی 83 دستاورد هسته ای با حضور روحانی (عکس)

منبع: ایرنا