دوازدهمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ازبکستان (عکس)

منبع: باشگاه خبرنگاران