توئیت نماینده مجلس: تلگرام تا 20 روز دیگر فیلترمی شود!

ذوالنور نماینده مجلس در صفحه توییتر خود از جلسه نمایندگان با وزیر ارتباطات خبر داد و گفت: کمتر از ۲۰ روز دیگر تلگرام فیلتر می شود.

 

توئیت نماینده مجلس: تلگرام تا 20  روز دیگر فیلترمی شود!