دومین جلسه بررسی استعفای شهردار تهران (عکس)

منبع: ایسنا