آغاز سال تحصیلی جدید در کره شمالی‎ (عکس)

منبع: مهر