قاضی های دوچرخه سوار در ایران (عکس)

قضات و کارکنان دادگستری شهرستان کوار استان فارس اعلام کردند که در بیشتر روزهای هفته با دوچرخه به محل کار خود می روند.

 

قاضی های دوچرخه سوار در ایران (عکس)