بهاره رهنما در حال ضبط کتاب صوتی اش به نام "مالیخولیای محبوب من" (فیلم)
{$sepehr_media_749557_640_480}