سردرگمی کاربران برای پذیرفتن نرم‌افزارهای بومی: روبیکا به تلگرام شما دسترسی دارد؟ (+فیلم)